ชื่อ :*
นามสกุล :
โทรศัพท์มือถือ :*
คลีนซิ่งออยล์ สูตรที่ท่านเลือก: * (3 ซอง รวม 12 มล.)
รับที่สาขา:*
  ชื่อเพื่อนของคุณ โทรศัพท์มือถือ
1. 

+ เพิ่มเพื่อนมากกว่า 1 คน* เงื่อนไข :

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งออยล์ ขนาดทดลอง สูตรที่ท่านเลือก 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ 1 สูตร/ 3 ซอง (รวม 12 มล.)
  • กรุณารับคลีนซิ่งออยล์ขนาดทดลองสูตรที่ท่านต้องการ ได้ที่ชู อูเอมูระ สาขาที่ท่านเลือกเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรที่หน้าเคาน์เตอร์ได้
  • ในกรณีที่คลีนซิ่งออยล์สูตรที่ท่านเลือกหมดพนักงานขออนุญาตให้คำแนะนำพร้อมเลือกสูตรใหม่ ที่เหมาะกับสภาพผิวคุณมากที่สุดให้แทน