ชื่อ :*
นามสกุล :
โทรศัพท์มือถือ :*
อีเมล:*
คลีนซิ่งออยล์ สูตรที่ท่านเลือก: * (2 ซอง รวม 8 มล.)
รับที่สาขา:** เงื่อนไข :

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งออยล์ ขนาดทดลอง สูตรที่ท่านเลือก 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ 1 สูตร/ 2 ซอง (รวม 8 มล.)
  • กรุณารับคลีนซิ่งออยล์ขนาดทดลองสูตรที่ท่านต้องการ ได้ที่ชู อูเอมูระ สาขาที่ท่านเลือกเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรที่หน้าเคาน์เตอร์ได้
  • ในกรณีที่คลีนซิ่งออยล์สูตรที่ท่านเลือกหมดพนักงานขออนุญาตให้คำแนะนำพร้อมเลือกสูตรใหม่ ที่เหมาะกับสภาพผิวคุณมากที่สุดให้แทน
  • ข้าพเจ้ายอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข และรับข่าวสารจากทาง shu uemura
    I agree to the Terms & Conditions, and to receive any communication from
    shu uemura https://www.shuuemurath.com/privacypolicy.php